tel. : (61) 307 1 307 biuro@msymfonia.pl FORUM mSymfonia

Zmiany

niedziela, 15 listopad 2015 00:16

Przeterminowane płatności kontrahenta

Moduł mSymfonia Handlowiec został wyposażony w funkcję weryfikacji należności bezpośrednio z listy kartoteki kontrahentów. W przypadku kiedy kontrahent posiada przeterminowane płatności oznaczany jest czerwoną czcionką na liście. Poza tym w szczegółach kontrahenta prezentowany jest element informujący o tym, że wybrany przez użytkownika kontrahent posiada zaległe płatności. Informacje te uzyskujemy bezpośrednio w kartotece kontrahentów jak i w momencie wprowadzania zamówienia.

Handlowiec może w każdej chwili zweryfikować stan rozrachunków konkretnego kontrahenta w szczegółach prezentując zestawienie przeterminowanych dokumentów.

 

wtorek, 11 sierpień 2015 21:21

Filtrowanie kontrahentów w mSymfonia

Idąc za wskazówkami naszych Klientów postanowiliśmy wprowadzić w module mSymfonia Handlowiec funkcjonalność polegającą na ograniczeniu widoku pozycji kontrahentów dla użytkownika zalogowanego do systemu mSymfonia.

Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie handlowcom widoczności klientów, do których nie powinni mieć dostępu. Filtry ograniczające widoczność można włączyć dla wybranych kryteriów np. rodzaju, znacznika lub rejonu. Oczywiście filtr jest opcjonalny, może być włączony dla wybranych użytkowników, dodatkowo można włączyć kilka parametrów danego filtra (kilka znaczników).

Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet jeśli dwóch handlowców ma pewną wspólną część klientów, każdy będzie widział dane tylko tych, których obsługuje.