tel. : (61) 307 1 307 biuro@msymfonia.pl FORUM mSymfonia

środa, 28 grudzień 2016 14:12

mSymfonia Magazynier

Program przeznaczony jest pod platformę Windows 10. mSymfonia Magazynier przeznaczona jest do obsługi magazynu. Za jego pośrednictwem uprawnieni pracownicy mogą sprawdzać

stany na magazynowe, szczegóły dotyczące towarów, przekazywać towary na inny magazyn. Moduł rozbudowany jest o funkcję przeglądania zlecenia jakie zostały przypisane pracownikowi. Wykorzystując technologię RFID pracownicy mogą zalogować się do aplikacji przy użyciu indywidualnych kart lub czytników, a ponad to pracownikom są udostępnione funkcjonalności:

Przekazanie towaru, przesunięcia magazynowe, wydania/zwroty np. narzędzi.

Sprawdzanie stanu magazynu, ilości towaru

Sprawdzenie przypisanych do siebie zleceń do wykonania. Po otwarciu zlecenia można sprawdzić załączone dokumenty np. rysunki techniczne, receptury, oryginalne zamówienia klienta itp.

 

Niepodpisane dokumenty”, użytkownik ma możliwość przeglądu dokumentów z którymi jest związany, są to: dokumenty obce (dokumenty, które wystawił mu inny użytkownik do potwierdzenia), dokumenty własne (dokumenty, które wystawił dany użytkownik innym)