tel. : (61) 307 1 307 biuro@msymfonia.pl FORUM mSymfonia

Cennik

Cena aplikacji, dla Klienta - Firmy uzależniona jest od czasu, na który zostanie zakupiona subskrypcja oraz ilości stanowisk na których zostanie zainstalowana.

  Cennik zaktualizowano 03-07-2017 r. 

mSymfonia Handlowiec LICENCJA

Licencja na użytkowanie wieczyste* + subskrypcja na uaktualnienia 12 miesięcy**

mSymfonia Handlowiec
Lp. Moduł

Cena netto PLN
1 urządzenie

1. mSymfonia Handlowiec 858,00

* licencja po użytkowaniu przez okres 12 miesięcy nie wygasa

** proponujemy korzystne rabaty przy odnowieniu subskrypcji na uaktualnienia

 

LICENCJA w modelu abonamentowym 

Subskrypcja z limitem urządzeń

mSymfonia Handlowiec
Lp.  Okres
subskrypcji
Cena netto 
subskrypcji
Jednostka
subskrypcji
Cena netto 
za 1 miesiąc
1. Miesięczny 88,00 Urządzenie 88,00
2. Kwartalny 246,00 Urządzenie 82,00
3. Półroczny 462,00 Urządzenie 77,00

Subskrypcja bez limitu urządzeń

mSymfonia Handlowiec
Lp.  Okres
subskrypcji
Cena netto
subskrypcji
Jednostka
subskrypcji
Cena netto
za 1 miesiąc
1. Miesięczny 1.320,00 bez limitu 1.320,00
2. Kwartalny 3.711,00 bez limitu 1.237,00
3. Półroczny 6.930,00 bez limitu 1.155,00
4. Roczny 12.864,00 bez limitu 1.072,00

   

Dodatki 

Lp.

Program

Cena netto**

1. mSymfonia Handlowiec => Obsługa cenników promocyjnych od wersji HMP2016.

2750,00

2. mSymfonia Handlowiec => Ostatnia cena sprzedaży dla kontrahenta na dany towar on-line.

687,00

3. mSymfonia Handlowiec => Zestawienie sprzedaży użytkownika za dany okres.

687, 00

4. mSymfonia Handlowiec => Manager - aplikacja 

1034,00

                                                      ** Cena zakupu rozwiązania dodatkowego niezależnie od ilości zakupionych licencji.

                                                         

Wymagane oprogramowanie

Oprogramowanie niezbędne do wdrożenia systemu mobilnego mSymfonia
 
Lp. Program jm Ilość

Cena netto

1. mSymfonia Serwer szt. 1

1.672,00

2. PSQL Actian (Pervasive)* szt. 1

Cena ustalana indywidualnie

3. Sage Symfonia Handel Start* szt. 1

Cena ustalana indywidualnie

 

                                            * minimalne wymagania posiadanego przez użytkownika oprogramowania do zarządzania bazą danych,

                                               sprzedażą i magazynem. W przypadku, kiedy oprogramowanie jest zainstalowane u Klienta, ceny nie obowiązują.