tel. : (61) 307 1 307 biuro@msymfonia.pl FORUM mSymfonia

niedziela, 27 wrzesień 2015 09:54

Integracja z Symfonia Handel

mSymfonia Handlowiec jest w pełni zintegrowany z systemem Symfonia Handel. Synchronizacja odbywa się na życzenie użytkownika oraz automatycznie z chwilą wprowadzania zamówienia. Możliwe obszary synchronizacji to kartoteki kontrahentów, towarów, stanów magazynowych, cen, rozrachunków, zamówień. mSymfonia zintegrowana jest również z różnymi systemami lokalizacji lub nawigacji takich jak Google Maps czy Janosik.


Zakres synchronizowanych obszarów

z systemem Symfonia Handel

 

Kontrahenci

Synchronizuje bazę danych kontrahentów zgodnie z administracyjnie przyznanymi uprawnieniami dostępu do danych. Oznacza to, że zalogowany w mSymfonia użytkownik będzie posiadał dostęp tylko do wybranych kontrahentów. Zakres dostępu ustalany jest w panelu administracyjnym serwera aplikacji mSymfonia i może dotyczyć różnych kryteriów takich jak znacznik, rodzaj, rejon, pola dodatkowe.

Towary

Synchronizuję dane wszystkich towarów zgodnie z administracyjnie przyznanymi uprawnieniami dostępu do magazynów. Użytkownik może przeglądać listę towarów tylko w zakresie jego uprawnień do magazynów. Zakres dostępu do magazynów ustala się w panelu administracyjnym serwera aplikacji mSymfonia. Po dokonanej synchronizacji użytkownik posiada dostęp do stanów magazynowych, stanów handlowych, rezerwacji, cen sprzedaży itp.

Zdjęcia towarów

Pobiera zdjęcia zsynchronizowanych towarów, które zostały wcześniej wskazane w Symfonia Handel. W nowszych telefonach z systemem Android zdjęcia pobierane są na zewnętrzna kartę pamięci jednorazowo. Z chwilą wystawiania zamówienia jest możliwy podgląd  pełnoekranowy.

Rozrachunki

Synchronizuje należności kontrahentów zgodnie z administracyjnie przyznanymi uprawnieniami dostępu do kontrahentów. Zakres prezentacji rozrachunków uzależniony jest od dostępu do danych kontrahentów. Widoki prezentują numer dokumentu, kwotę należności głównej, kwotę należności pozostałej do zapłaty, termin płatności, oraz ilość dni po terminie.

Zamówienia

Synchronizuje wszystkie zamówienia handlowca zgodnie z przyznanymi uprawnieniami dostępu do kontrahentów. Podczas synchronizacji pobierane są wszystkie nie zrealizowane zamówienia związane z zalogowanym użytkownikiem. Wysłanie zamówienia z systemu mSymfonia do Symfonia Handel skutkuje natychmiastowym zaimportowaniu do bufora zamówienia obcego.